Nước mắm Cát Hải 50 độ đạm

Nước mắm Cát Hải 50 độ đạm