Thương hiệu

20/01/2021

Chứng nhận của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng  về sản phẩm nước mắm Cát...

Chứng nhận của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng  về sản phẩm nước mắm Cát Hải

Xem tiếp
20/01/2021

Chứng nhận hàng Việt Nam chất lượng cao 2016 do người tiêu dùng bình chọn

Chứng nhận hàng Việt Nam chất lượng cao 2016 do người tiêu dùng bình chọn

Xem tiếp
20/01/2021

Chứng nhận Sản phẩm Công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp Thành phố 2015

Chứng nhận Sản phẩm Công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp Thành phố 2015

Xem tiếp
20/01/2021

Chứng nhận hàng Việt Nam Chất lượng cao do người tiêu dùng bình chọn 2015

Chứng nhận hàng Việt Nam Chất lượng cao do người tiêu dùng bình chọn 2015

Xem tiếp
20/01/2021

Chứng nhận Sản phẩm đạt TOP 10 sản phẩm dịch vụ người tiêu dùng tin cậy 2014

Chứng nhận Sản phẩm đạt TOP 10 sản phẩm dịch vụ người tiêu dùng tin cậy 2014

Xem tiếp
20/01/2021

Chứng nhận Sản phẩm đạt TOP 20 sản phẩm dịch vụ người tiêu dùng tin cậy 2014

Chứng nhận Sản phẩm đạt TOP 20 sản phẩm dịch vụ người tiêu dùng tin cậy 2014

Xem tiếp
20/01/2021

Hội nghề cá Việt Nam chứng nhận Đạt danh hiệu Chất lượng vàng Thủy sản Việt Nam ...

Hội nghề cá Việt Nam chứng nhận Đạt danh hiệu Chất lượng vàng Thủy sản Việt Nam lần 3 2014

Xem tiếp
20/01/2021

​​​​​​​Hội nông dân Việt Nam chứng nhận sản phẩm Nông nghiệp tiêu biểu năm 2014

​​​​​​​Hội nông dân Việt Nam chứng nhận sản phẩm Nông nghiệp tiêu biểu năm 2014

Xem tiếp
20/01/2021

Trung ương Hội nghề cá Việt Nam tặng bằng khen Danh hiệu chất lượng vàng Thủy sả...

Trung ương Hội nghề cá Việt Nam tặng bằng khen Danh hiệu chất lượng vàng Thủy sản Việt Nam 2014

Xem tiếp
20/01/2021

Thủ tướng Chính phủ Tặng giải vàng chất lượng Quốc gia 2013

Thủ tướng Chính phủ Tặng giải vàng chất lượng Quốc gia 2013

Xem tiếp
20/01/2021

Báo Sài Gòn tiếp thị chứng nhận sản phầm hàng Việt Nam chất lượng cao 2007

Báo Sài Gòn tiếp thị chứng nhận sản phầm hàng Việt Nam chất lượng cao 2007

Xem tiếp
20/01/2021

Chủ tịch nước trao tặng bằng khen Anh Hùng Lao Động

Chủ tịch nước trao tặng bằng khen Anh Hùng Lao Động

Xem tiếp