Trang chủ Liên hệ Việt Nam English
 
This text will be replaced
Nước mắm Cát Hải tham gia hội chợ năm 2016

- Từ ngày 26/3 đến ngày 1/4/2016: Nước mắm Cát Hải tham gia Hội ...

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015
Năm 2016 trong điều kện có nhiều khó khăn nhưng nhờ có nhiều biện pháp quyết liệt, Công ty ước đạt được ...
Quy chế thực hiện chiết khấu đối với đại lý tiêu thụ sản phẩm 2016

- Thực hiện nghị quyết HĐQT công ty ngày 05 tháng 12 năm 2015 quy định việc tăng cường các biện pháp ...

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014

Năm 2014 tuy gặp nhiều khó khăn nhưng Công ty đã thực hiện nhiều biện pháp đồng bộ, ...

sản phẩm trong giỏ hàng
Tổng tiền: 0.00 VND
 • Số người Online:
 • Lượt truy cập:
 • BBC Việt Nam
  Báo quân đội nhân dân
  Báo Hà Nội mới
  Báo Dân Trí
  Báo người lao động

  Bộ phận kinh doanh

   

  * Sơ đồ quy trình sản xuất nước mắm Cát Hải

   

  * Bảng thống kê tiêu chuẩn và công bố các loại sản phẩm sản xuất tại công ty

  TT Tên sản phẩm Số hiệu giấy xác nhận và số hiệu tiêu chuẩn sản phẩm theo công bố phù hợp gia hạn Ngày gia hạn Thời hạn
  Số hiệu giấy xác nhận bản công bố phù hợp Số hiệu tiêu chuẩn sản phẩm
  1 Mắm tôm đặc Cát Hải 87/2015/YTHP- XNCB 08:2015/CBPH- CH 18/06/2015 18/06/2018
  2 Mắm tôm lỏng Cát Hải 88/2015/YTHP- XNCB 07:2015/ CBPH - CH 18/06/2015 18/06/2018
  3 Nước mắm Cát Hải loại Ông Sao 91/2015/YTHP- XNCB 05:2015/ CBPH- CH 18/06/2015 18/06/2018
  4 Nước mắm Cát Hải loại 22 đạm 92/2015/YTHP- XNCB 03:2015/CBPH- CH 18/06/2015 18/06/2018
  5 Nước mắm Cát Hải loại hạng 1 93/2015/YTHP- XNCB 06:2015/CBPH- CH 18/06/2015 18/06/2018
  6 Nước mắm Cát Hải loại Cá Quẩn 90/2015/YTHP- XNCB 04:2015/CBPH- CH 18/06/2015 18/06/2018
  7 Nước mắm Cát Hải loại Cốt Nhâm 94/2015/YTHP- XNCB 02:2015/CBPH- CH 18/06/2015 18/06/2018
  8 Nước mắm Cát Hải loại Cao Đạm 95/2015/YTHP- XNCB 01:2015/CBPH- CH 18/06/2015 18/06/2018
  9 Nước mắm Cát Hải loại Hạng 2 89/2015/YTHP- XNCB 10:2015/CBPH- CH 18/06/2015 18/06/2018
  10 Nước mắm cá lẹp đỏ 229/2015/YTHP- XNCB 09: 2015/CBPH- CH 13/10/2015 13/10/2018

   Giải thích các chữ viết tắt :

  - XNCB: Xác nhận công bố 
  - CBPH  : Công bố phù hợp
  - CH      : Cát Hải
  - YTHP:Ytế Hải phòng