Trang chủ Liên hệ Việt Nam English
 
This text will be replaced
Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014

Năm 2014 tuy gặp nhiều khó khăn nhưng Công ty đã thực hiện nhiều biện pháp đồng bộ, ...

Quyểt định tổ chức tháng khuyến mại cuối năm 2014

Điều 1: Thực hiện tháng khuyến mại 2014 bằng hình thức chiết khấu 2% trên ...

Quyết định khuyến mại bằng hình thức chiết khấu

Thực hiện tháng khuyến mại 2014 bằng hình thức chiết khấu 2% trên doanh thu bán hàng trước thuế, ...

Tình hình hoạt động kinh doanh 10 tháng đầu năm 2014
Tính đến hết tháng 10.2014 mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng Công ty đã duy trì được tốc độ tăng trưởng ...
sản phẩm trong giỏ hàng
Tổng tiền: 0.00 VND
 • Số người Online:
 • Lượt truy cập:
 • BBC Việt Nam
  Báo quân đội nhân dân
  Báo Hà Nội mới
  Báo Dân Trí
  Báo người lao động

  Bộ phận kinh doanh

   

  * Sơ đồ quy trình sản xuất nước mắm Cát Hải

   

  * Bảng thống kê tiêu chuẩn và công bố các loại sản phẩm sản xuất tại công ty

   TT

  Loại sản phẩm  

   Số công bố

   Số tiêu chuẩn

   Số chứng nhận sản phẩm

  Nước măm Đặc Biệt  

  01/CH 

  TCVN5107-2003 

  301/2006/YTHP-CNTC 

   2

  Nước mắm Thượng Hạng  

   02/CH

  TCVN5107-2003 

  301/2006/YTHP-CNTC

   3

  Nước mắm Hạng 1 

   03/CH

   TCVN5107-2003 

  299/2006/YTHP-CNTC

   4

  Nước mắm Hạng 2 

   04/CH

   TCVN5107-2003 

   305/2006/YTHP-CNTC

   5

  Nước mắm Vị Hương  

  01 

   01/2006(TCCS)

   296/2006/YTHP-CNTC

   6

  Nước mắm Cao Đạm 

   02

   02/2006(TCCS)

   303/2006/YTHP-CNTC

   7

  Nước mắm Cốt cá nhâm  

   03

   03/2006(TCCS)

   302/2006/YTHP-CNTC

   8

  Nước mắm Cá Quẩn  

   02

   05/2006(TCCS)

   306/2006/YTHP-CNTC

   9

  Nước Mắm Cá Mực  

   06

   06/2006(TCCS)

   310/2006/YTHP-CNTC

   10

  Nước Mắm Hạng 1B 

   07

   07/2006(TCCS)

   304/2006/YTHP-CNTC

   11

  Cốt Mắm Tôm  

   08

   08/2006(TCCS)

   307/2006/YTHP-CNTC

   12

  Nước mắm loại 22 đạm  

   09

   08/2006(TCCS)

   308/2006/YTHP-CNTC

   13

  Nước mắm loại 18 đạm  

   10

   10/2006(TCCS)

   309/2006/YTHP-CNTC

   14

  Mắm tôm Cát Hải  

  11 

   01/2006(TCCS)

   295/2006/YTHP-CNTC

   15

  Nước mắm Hạng 1B - Bổ sung Sắt  

   04

   04/2006/CH

   6130/2006/YT-CNTC

   16

  Nước mắm Thượng hạng - bổ sung sắt

   12

   14/2006/CH

   624/2007/YT-CNTC

   17

  Bột canh thường  

   01

   01/2004/BC

   530/2004/BCTC-YTHP

   18

  Bột canh Iốt 

   02

   02/2005/CH

   602/2005/CBTC-YTHP

   19

  Nước mắm hạng I bổ sung vi chất sắt.

   12

   TCCS 12:2007/CH

   2333/2008/YT-CNTC

   20

  Nước mắm ông sao

   13

   TCCS 13:2008

   688/2008/YTHP-CNTC

   Giải thích các chữ viết tắt :

  - TCVN : Tiêu chuẩn Việt Nam
  - TCCS  : Tiêu chuẩn cơ sở
  - CH      : Cát Hải
  - YTHP : Ytế Hải phòng
  - YT       : Y tế
  - CNTC : Chứng nhận tiêu chuẩn 
  - CBTC : Công bố Tiêu chuẩn